MEIE VEEBIPOOD ON AVATUD ! OSTA MEIE TOOTEID OTSE VEEBIST pood.tuuljakodu.ee !

Kultuuripärand

Kuna oleme värskelt läbi käinud muinsuskaitse all oleva arhitektuurimälestise restareerimise/renoveerimise protsessi, oskame rääkida, millest ja kuidas peaks alustama. Meie tööks jäi 1844 ehitatud raudkivist magasiaida ehitus/restaureerimisprojekt. Vana hoone on kaasajastatult kasutusel firma esindus ja tootmis-laohoonena.

Pakutavad märksõnad:

 • Muinsuskaitse eritingimused, nende taotlemine.
 • Objekti ülesmõõdistamine, joonised, seletuskiri.
 • Ehitus/restaureerimisprojekti koostamine.
 • Väärtuslikud detailid, nende säilitamine ja eksponeerimine.
 • Võimalused objekti kaasajastamiseks, innovatiivsete eri ehitusmaterjalide kasutamine.
 • Soovitused peatöövõtja ja eritööde teostajate valimisel.
 • Ohud, riskid ja lahendused varjatud vigade ilmsikstulekul.
 • Ehitustööde omanikujärelvalve ja projekti juhtimine.
 • RAL nõuded ehitustööde kvaliteedile.
 • Materjalid ja nende säästlik kasutamine.
 • Suhtlemine Muinsuskaitseametiga ja vastavate spetsialistidega.
 • Ehitise kaitsevöönd, kõik vajalikud load, taotlused, ankeedid, võimalikud toetused.
 • Muinsuskaitse all oleva objekti omaniku õigused ja kohustused.